สาเหตุหลักที่ทำให้ส้วมตันส้วมเต็ม 

มีทั้งเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานของเราเองและคนในบ้าน เช่น ทิ้งผ้าอนามัย กระดาษทิชชู เศษอาหาร เส้นผมลงชักโครก เป็นผลให้เกิดการสะสมและอุดตันในท่อ ทำให้ส้วมตันในเวลาต่อมานั้นเอง ทำให้ระบบน้ำลงไม่ทัน แต่สามารถแก้ไขได้จากการทำวิธีที่แนะนำได้ไม่น้อยก็มาก เพราะท่อน้ำตัน ปัญหายอดฮิตของคนในบ้าน ซึ่งหากเกิดจากสาเหตุเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยวิธีการในเนื้อหานี้ได้ แต่หากปัญหาเกิดขึ้นจากกระบวนการติดตั้งของทางช่างที่มาทำ เช่น ตำแหน่งชักโครกกับตำแหน่งท่อเยื้องกันมากเกินไป วางระบบไม่ถูกวิธี โดยปกติท่อชักโครกจะต้องมี ท่ออากาศ รู้จักประเภทท่อน้ำและวิธีเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคารของบ้าน โดยปัญหาด้านระบบสุขาภิบาลภายในบ้าน จำเป็นต้องเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยตรวจสอบเช็คระบบผิดปกติของระบบท่อ อย่างไรก็ตามลองแก้ไขด้วยวิธีเบื้องต้นดูก่อน

ต้องดูดส้วมบ่อยแค่ไหน
เคยสงสัยไหมว่าการดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน เพราะบางบ้านอาจต้องทำทุก 6 เดือน บางบ้านอยู่นานเป็นสิบ ๆ ปี ยังไม่เคยต้องดูดส้วมสักครั้ง สาเหตุที่ส้วมเต็มนั้นมีด้วยกันดังนี้
1. ถังมีขนาดเล็กเกินไป ผู้ใช้งานอาจมีจำนวนมากเกินไปไม่พอเหมาะกับขนาดถังเก็บ ทำให้ส้วมเต็มเร็ว
2. มีน้ำซึมเข้าไป เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ส้วมเต็มเร็ว
สมัยก่อนหรือกระทั่งในปัจจุบัน ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต 2 ถัง ขึ้นรูปจากปลอกวงแหวนซีเมนต์มาเรียงซ้อนกัน บ่อแรกเราจะเรียกว่า บ่อเกรอะ จะรับสิ่งปฏิกูลจากภายในบ้านโดยตรง มีหน้าที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายและตกตะกอนตามธรรมชาติ กากปฏิกูลจะตกตะกอนไปอยู่ที่ก้นบ่อ
ส่วนน้ำที่อยู่ด้านบนจะไหลลงสู่ บ่อซึม โดยน้ำที่ผ่านจากบ่อเกรอะจะค่อย ๆ ซึมลงไปในดินและชั้นหินด้านล่างอย่างช้า ๆ ถ้าทั้งสองบ่อทำงานได้ดี ทำให้บางบ้านอยู่มาเป็นสิบ ๆ ปีแล้วไม่ต้องดูดส้วมเลยก็ได้
แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับระบบบ่อเกรอะบ่อซึมก็คือ สิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะย่อยสลายไม่หมด น้ำในบ่อซึมไม่สามารถซึมผ่านเนื้อดินลงไปได้ เนื่องจากดินโดยรอบเป็นดินเหนียว หรือระดับน้ำใต้ดินซึมเข้าบ่อซึม ส่งผลให้ส้วมเต็มนั่นเอง