ส้วมราดไม่ลง มี 2 สาเหตุ

1. ส้วมราดไม่ลงเพราะมีสิ่งอุดตัน อาจเกิดจากอุจจาระ แข็งและก้อนใหญ่เกินไป หรือสิ่งของอื่นๆ ล่วงลงไป ในโถส้วม เช่น โทรศัพท์ ก้อนสบู่ กระดาษชำระ ถุงพลาสติก

2. ส้วมเต็มเพราะเป็นส้วมซึม ไม่มีระบบท่อน้ำล้น

ความแตกต่างระหว่างส้วมเต็มกับส้วมอุดตัน

ลักษณะของส้วมเต็ม เมื่อราดน้ำ สิ่งขับถ่ายจะไม่ลง และต้องเทน้ำเยอะๆ ต้องราดหลายครั้งมันจึงจะลง ซึ่งต่างจากส้วมมีสิ่งอุดตัน ราดอย่างไรก็ไม่ลงและน้ำจะเอ่อเต็มส้วม พอทิ้งไว้สักพักน้ำก็จะค่อยๆแห้งหายไป

ข้อสังเกตส้วมมีสิ่งอุดตันไหม?

การทิ้งช่วงใช้จะทำให้น้ำค่อยๆซึมลงหายไป เช่น พอทิ้งไว้สักพักหรือหนึ่งวันก็ราดลงแต่ทำได้แค่ครั้งเดียว ครั้งต่อไปน้ำไม่ลง นั่นหมายความว่า ในท่อส้วมมีสิ่งอุดตัน